Tarife servicii arhivare

Limitele maxime ale tarifelor solicitate pentru serviciile arhivistice (întocmire si eliberare certificate, copii si extrase ) prestate de către operatorii economici autorizați in prestarea de servicii arhivistice (O.E.P.S.A.)

SERVICIU ARHIVISTIC UNITATE DE MĂSURĂ TOTAL LEI FĂRĂ TVA
A TARIF ADMINISTRATIV FIX PENTRU OPERAȚIUNILE CARE SE DESFĂȘOARĂ ÎN VEDEREA SOLUȚIONĂRII CERERILOR, INDIFERENT DE TIPUL ACESTORA: PRIMIRE CERERE, ÎNREGISTRARE, ÎNDRUMARE, EFECTUARE CONEXĂRI, REPARTIZARE, CERCETARE INSTRUMENTE LUCRU, ÎNȘTIINȚARE PLATĂ, SCĂDERE Șl CLASARE, EVIDENȚĂ CERERI

S.A.

1 CERERE 101
Bl TARIF CERCETARE EFECTUATA IN VEDEREA ÎNTOCMIRII UNUI CERTIFICAT CU SPORURI 1 AN CERCETAT 63
B2 TARIF ELIBERARE – CERTIFICAT SPORURI 1 AN ELIBERAT 14
CI TARIF CERCETARE EFECTUATA IN VEDEREA ÎNTOCMIRII UNUI CERTIFICAT CU GRUPA DE MUNCA 1 AN CERCETAT 45
C2 TARIF ELIBERARE – CERTIFICAT GRUPA 1 AN ELIBERAT 9
Dl TARIF CERCETARE EFECTUATA IN VEDEREA ÎNTOCMIRII UNUI CERTIFICAT CU VENITURI (VENITURI BRUTE SAU RECONSTITUIRE DE VECHIME SAU SALARII ACORD/ZILIERI SAU DREPTURI SALARIALE ACORDATE – ALTELE DECÂT DIN C.I.M.) 1 AN CERCETAT 81
D2 TARIF ELIBERARE – CERTIFICAT VENITURI 1 AN ELIBERAT 27
E TARIF ELIBERARE DOCUMENT ORIGINAL PROPRIETATEA SOLICITANTULUI (CARNET DE MUNCA, ACTE STARE CIVILA, DIPLOME ȘCOLARIZARE ETC.) 1 DOCUMENT 101
F TARIF CERCETARE IN VEDEREA ELIBERĂRII DE COPII/EXTRASE 1 PAGINA 14
G TARIF ELIBERARE COPII/EXTRASE 1 PAGINA 5
  • Ordin presedinte CNPP 299-2023

    Aprobarea tarifelor prestate de către agenții economici autorizați în prestarea de servicii arhivistice, ce se efectuează contra cost, pentru anul 2023